preskoči na sadržaj

Privatna klasična gimnazija Zagreb

Pristup informacijama

KATALOG INFORMACIJA

PRIVATNE KLASICNE GIMNAZIJE

 

I. UVODNE NAPOMENE

 

Katalog informacija            PKG ustrojen je sukladno članku 4. stavak 3.

Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, 172/03 i 144/10).

Katalog informacija sadržava pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire PKG s kratkim opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, te razinom dostupnosti.

 

Kategorizacija informacija:

I. Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (mrežna stranica škole i drugi mediji.

II. Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene korisnicima u smislu članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

III. Informacije koje sukladno članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim propisima ne mogu biti dostupne javnosti.

Privatna klasična gimnazija, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem mrežne stranice Škole i tiskanim materijalima;

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama;

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadržavaju tražene informacije;

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadržavaju informaciju korisniku koji je podnio zahtjev

Službenik za informiranje Privatne klasične gimnazije je predsjednica/k Školskog odbora PKG.

 

II. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadržava pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Privatna klasična gimnazija i to kako slijedi:

a) pregled informacija s kategorizacijom,

b) opis sadržaja informacija,

c) namjena informacija,

d) način osiguravanja prava na pristup informacijama,

e) poslovna tajna.

a) Pregled informacija s kategorizacijom

 

Privatna klasična gimnazija posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

1.      ustroju i nadležnosti Škole – II.

2.      zaposlenicima – III.

3.      učenicima – III.

4.      aktivnostima Škole - I.

5.      pravnim i drugim aktima Škole – II.

6.      učeničkim aktivnostima – I.

7.      suradnji s drugim ustanovama – I.

 

b) Opis sadržaja informacija

1.      ustroj i nadležnost Škole (organizacija rada u Školi);

2.      zaposlenici (osnovni podaci o zaposlenicima – podaci o rođenju, mjesto prebivališta ili boravišta, stručnost, radno vrijeme, kontakt, zvanja zaposlenika, godišnja zaduženja zaposlenika, radni staž);

3.      učenici (osnovni podaci o učenicima – podaci o rođenju, mjesto prebivališta ili boravišta, adrese učenika, imena i prezimena roditelja učenika)

4.      aktivnosti Škole (kurikularne i vankurikularne);

5.      pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole);

6.      aktivnosti Vijeća učenika, natjecanja

7.      suradnja s drugim ustanovama (Institut LATINA ET GRAECA), suorganiziranje susreta i seminara i suradnja na projektima.

 

c) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na postupkom propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama zahtjevom i to:

pisanim – na adresu škole

pisanim – na e-mail škole

usmenim – ravnatelju škole;

Zahtjev mora sadržavati, sukladno Zakonu, osim naziva Privatne klasične gimnazije i njezine adrese, Harmbašićeva 19, te podataka koji se traže, i ime i prezime te adresu podnositelja zahtjeva, te tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Zahtjevi bez tih elemenata smatraju nepotpunima.

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno clanku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ali PKG ima pravo na

naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

d) Poslovna tajna

Prema cl. 147. Statuta Privatne klasične gimnazije poslovnom tajnom smatraju se:

Podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Školi

Osobni podaci o radnicima i učenicima Škole

Podaci sadržani u prilozima uz molbe, žalbe, zahtjeve i prijedloge

Podaci o poslovnim rezultatima

Podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i drugim propisima ili koje kao takve odredi ravnatelj.

Prema cl. 148. Statuta Privatne klasične gimnazije podatke i isprave koje se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici bez obzira na način na koji su saznali za te podatke i isprave. Obveza čuvanja poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Školi. Obveza čuvanja poslovne tajne ne

odnosi se na davanje podataka u sudskom i upravnom postupku.

Usvojeno na sjednici Školskog odbora 14.1.2015.

 

 

Predsjednica:

Senada Hadžavdić, prof.

Raspored zvona
1.sat 8:15 8:55
2.sat 9:00 9:40
3.sat 9:55 10:35
4.sat 10:40 11:20
5.sat 11:25 12:05
Pauza za dezinfekciju
1.sat 12:35 13:15
2.sat 13:20 14:00
3.sat 14:15 14:55
4.sat 15:00 15:40
5.sat 15:45 16:25
 
 > Pristup informacijama
CMS za škole logo
Privatna klasična gimnazija Zagreb / Harambašićeva 19, HR-10000 Zagreb / www.gimnazija-privatna-klasicna-zg.skole.hr / ured@gimnazija-privatna-klasicna-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju